logotyp

Školní družina

  • školní družina je pro děti od 1. – 4. třídy
  • školní družina je v provozu po vyučování od 12.30 do 15.00 hodin
  • přihlásit a odhlásit můžou rodiče děti kdykoliv
  • zápisní lístky prosím důkladně vyplnit. Hlavně je důležitá druhá strana. Odchody domů a s kým bude dítě odcházet - zda samo, s rodiči, sourozenci atd. Lístek vyplňte až po přihlášení do ostatních kroužků a poté odevzdejte vychovatelce školní družiny. Prozatímní informace o docházce do školní družiny prosím napište do sešitu Sdělení rodičům
  • omluvenka do školní družiny – pokud dítě budete chtít omluvit – přinese napsané do Sdělení rodičům (nebo na lístečku) a vždy ráno vychovatelce do MŠ. Omluvenka musí obsahovat datum, sdělení, podpis zákonného zástupce, v kolik hodin má dítě odejít, nebo že nepřijde vůbec do ŠD
  • „družinkovné“ činí 50 Kč na měsíc. Platí se 2x za rok, a to v měsíci září na (září, říjen, listopad, prosinec) a v lednu na (leden, únor, březen, duben, květen, červen). Platí se vždy vychovatelce v odpoledních hodinách na základě předání příjmového dokladu
  • do školní družiny přinést oblečení na ven v tašce zvlášť
  • kdo se přihlásí do ŠD, musí dodržovat školní řád družiny
  • pravidelné odchody dětí jen po vyučování v 12.30 nebo 15.00 hodin
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf .

Created by © 2017 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign